Personuppgifter vid ansökan om arbete

Här kan du läsa om hur Tillväxtverket behandlar personuppgifter i samband med jobbansökningar.

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Tillväxtverkets räkning i vårt rekryteringssystem, ReachMee.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • E-postadress
  • Förnamn och efternamn
  • Kön
  • Telefonnummer
  • Adress
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga frivilligt bifogade filer (t ex betyg)
  • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret (i de fall vi använder oss av urvalsfrågor)

Om du har skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig HR-partner så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till rekryteraren i annonsen.

Om du har skyddade personuppgifter och anmäler företrädesrätt kontaktar du kontaktpersonen för företrädesrätt för att få din anmälan hanterad enligt särskilda rutiner. Kontaktuppgifterna finns på sidan Anmäl anspråk på företrädesrätt.

Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig

Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad ska uppgifterna användas till?

Personuppgifterna behandlas för att Tillväxtverket ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Din ansökan kommer att hanteras via en kandidatprofil som samlar information som du lämnat i samband med din jobbansökan. Behandlingen för tillsättningen av tjänsten sker som ett led i Tillväxtverkets myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att användas av de medarbetare på Tillväxtverket som arbetar med aktuell rekryteringsprocess.

Eftersom Tillväxtverket är en myndighet är de ansökningar som kommer in till oss en allmän handling. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Därutöver använder sig Tillväxtverket av personuppgiftsbiträden för driften av rekryteringssystemet. Dessa får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och de instruktioner som Tillväxtverket har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdes ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Tillväxtverket omfattar.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Tillväxtverket följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.

Ansökningshandlingar som inte avser den som fått tjänsten, eller person som överklagat tillsättningsbeslutet, gallras två år efter att anställningsbeslut vunnit laga kraft. En sammanställning med namn på de personer som har sökt tjänsten kommer att bevaras.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Tillväxtverket har om dig. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.