Fakturering

Så här skickar du elektroniska fakturor till oss.

Det är lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om ni har ett avtal med oss som tecknats innan dess och som inte ställer krav på e-faktura ser vi helst att ni ändå skickar elektroniska fakturor till oss.

Skicka fakturor enligt något av dessa alternativ:

Skicka e-faktura via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

  • PEPPOL-id: 0007: 2021006149
  • Vi tar emot fakturor i formaten PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota) och Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura).

Observera att pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte räknas som e-faktura.

Tillväxtverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Lägga in fakturan manuellt i Visma Proceedos leverantörsportal

Om ni saknar teknisk lösning för att skicka e-fakturor via Peppol kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura.

Kontakta oss på ekonomi@tillvaxtverket.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Fakturareferenser

Tillväxtverkets fakturareferens anges alltid med ett kostnadställenummer (två siffror) samt namn på beställare: ”XX, Förnamn Efternamn”.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till:

Tillväxtverket
FE 7795
831 90 Östersund