Personuppgifter i nya prenumerationer

När du prenumererar på utskick från Tillväxtverket, så sparar vi din e‐postadress tills du avslutar din prenumeration.

Vi delar informationen med den leverantör som tillhandahåller funktionen. Informationen kan finnas kvar hos dem i max 180 dagar efter avslutad prenumeration.

Din e-postadress används inte för något annat ändamål.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Prenumerationen innebär att din e-postadress behandlas. För att kunna få e-post från våra prenumerationslistor har du samtyckt till att dina personuppgifter behandlas. Syftet med behandlingen är att du ska kunna få begärd information från Tillväxtverket.

Dina personuppgifter behandlas så länge som du prenumererar. Du har alltid rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke genom att avsluta din prenumeration.