Personuppgifter i prenumerationer

När du prenumererar på utskick från Tillväxtverket, så sparar vi din e‐postadress tills du avslutar din prenumeration.

Vi delar informationen med den leverantör som tillhandahåller funktionen. Informationen kan finnas kvar hos dem i max 180 dagar efter avslutad prenumeration.

Din e-postadress används inte för något annat ändamål.

För prenumerationslistor som startades innan februari 2023 använde vi Avtal, utifrån dataskyddsförordningen, som rättslig grund. Alltså att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. Eller med enklare ord: Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka begärd information till dig.

Du kan avsluta din prenumeration via en länk i slutet av varje utskick.