Statistik och analys

Med tillförlitliga data och analyser får du en strategisk grund i ditt arbete.

Statistik och analys

Med tillförlitliga data och analyser får du en strategisk grund i ditt arbete.

Trender och analyser

 • Statistik om företag

  Ta del av samlad fakta och statistik om företag och företagande i Sverige.

 • Statistik om regional utveckling

  Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. Här kan du bland annat jämföra ditt eget län med andra i den länsuppdelade statistiken.

 • Statistik om turism

  Här hittar du statistik om turism. Statistiken gäller områden som boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik.

 • Statistikverktyg

  Med hjälp av våra statistikverktyg kan du själv ta fram statistik.

 • Våra undersökningar

  Här kan du läsa mer om de undersökningar som Tillväxtverket genomför.

 • Trender och analyser

  Vilket håll är utvecklingen är på väg? Vi trendspanar och ger dig de senaste analyserna.